کوچینگ، مربی مهارت های زندگی
دوره آموزشی تسهیلگری کودک و طبیعت مشهد
درختکاری
کارگاه آموزشی مدیریت اضطراب در آزمونها، برای نوجوان‌ها . ارومیه
دوره جامع آسیب شناسی و نشانه شناسی با جناب دکتر مجید محمودعلیلو
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
happiness
روانشناسی

خلق شادمانی

شادی همچو آبِ لطیفِ صاف به هرجا می‌رسد درحال شکوفه عجیبی می‌روید                                                                                               شمس تبریزی   معمولا یکی از مهم‌ترین خواسته‌های هر انسانی، شادمانی و

ادامه مطلب »
وانشناس شناختی-رفتاری CBT ، با بیش از ۸۰۰ ساعت تجربه درمان فردی مربی مهارت های زندگی life Skills تسهیلگر ارتباط کودک و طبیعت- محیط زیست