درباره من

سحر فیضی

تاریخ تولد ۵۹ –متاهل

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۹۷۷۲۱۰

ایمیل : saharfeyzi53@gmail.com

تحصیلات:

کارشناسی فیزیک – دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران – ۱۳۸۱

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی – دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران- ۱۳۸۷

سوابق کاری :

۱۳۸۵-۱۳۹۴ کارمند وزارت کار و رفاه اجتماعی

۱۳۹۴-۱۳۹۵ مشاور آکادمی کوچینگ FCA ایران

۱۳۹۴ تاکنون کوچ زندگی و روانشناس، با بیش از ۴۰۰۰ ساعت تجربه

کوچ همکار موسسه کیفکو ( کلام یادگیری فردا)

دستیاری تدریس دوره های کوچینگ Corporate Potentials مدرس بین المللی Lisa Wynn – تهران ۱۳۹۶

مربی مهارت های زندگی life Skills

مدرس آموزش خانواده و فرزندپروری

تسهیلگر ارتباط کودک و طبیعت- محیط زیست

برگزاری کارگاههای عمومی کوچینگ و روانشناسی

مهارتها :

 • کوچینگ
 • روانشناسی
 • مربی‌گری مهارت‌های زندگی
 • مدرسی آموزش خانواده و فرزندپروری

آموزش ها :

 • کوچینگ حرفه ای سطح۱ آکادمی بین المللی کوچینگ FCA
 • کوچینگ Corporate Potentials
 • فرمولبندی موردی اختلالات هیجانی انجمن علمی روانشناسی بالینی
 • راهنمایی ومشاوره پیش از ازدواج انجمن علمی روانشناسی بالینی
 • زوج درمانی انجمن روانشناسی ایران
 • مهارت ابراز وجود و جرئت مندی در روابط انجمن علمی روانشناسی بالینی
 • رواندرمانی یکپارچه نگر اختلالات اضطرابی نوجوانان انجمن علمی روانشناسی بالینی
 • کارورزی روانشناسی (آسیب شناسی روانی،تشخیص(آزمون ومصاحبه) و رواندرمانی شناختی-رفتاری اختلالات اضطرابی،اختلالات افسردگی و وسواسی-زوج درمانی) دکتر مجیدمحمودعلیلو
 • کاربرد فراتشخیص در رواندرمانی اختلالات اضطرابی انجمن علمی روانشناسی بالینی
 • فعال سازی رفتاری/ روشهای مداخله در خودکشی انجمن علمی روانشناسی بالینی
 • مربی‌گری مهارتهای زندگی دکتر یعقوب شفیعی فرد
 • کارورزی روانشناسی دکتر علی صاحبی
 • سالمندیاری وزارت بهداشت و درمان
 • مدرسی آموزش خانواده و فرزندپروری، انجمن روانشناسی تربیتی، دکتر قاسمی
 • روانشناس مدرسه، انجمن روانشناسی تربیتی، دکتر قاسمی

ترجمه کتاب :

 • کتاب “ذهن آگاهی در اضطراب نوجوان ها”- ۹۶
 • کتاب “درمان شناختی-رفتاری: چگونه با افسردگی،اضطراب و نگرانی مبارزه کنیم؟ (خوشبختی قابل آموزش است.)” سال ۱۴۰۰
 • کتاب “۱۰۰ روش مقابله با تغییر اقلیم بر اساس پروژه جهانی DRAWNDOWN سال ۱۴۰۲