کوچینگ، مربی مهارت های زندگی
دوره آموزشی تسهیلگری کودک و طبیعت مشهد
درختکاری
کارگاه آموزشی مدیریت اضطراب در آزمونها، برای نوجوان‌ها . ارومیه
دوره جامع آسیب شناسی و نشانه شناسی با جناب دکتر مجید محمودعلیلو
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
نوشته‌های من

آشتی با ترس

با استفاده از حکمت و خردی به قدمت قرن ها که دانش مدرن نیز آن را پشتیبانی می‌کند، خود را از ترس و وحشت رها

ادامه مطلب »
وانشناس شناختی-رفتاری CBT ، با بیش از ۸۰۰ ساعت تجربه درمان فردی مربی مهارت های زندگی life Skills تسهیلگر ارتباط کودک و طبیعت- محیط زیست